प्रशिक्षण स्रोतहरू

आपतकालीन योजना र बारे थप जान्नुहोस्  यी परिचयात्मक प्रशिक्षण प्याकेजहरू मध्ये एकसँग लचिलोपन।

आपतकालीन योजनाको परिचय

केन्ट र मेडवे मा आपतकालीन योजना र प्रतिक्रिया को एक व्यापक सिंहावलोकन। 

अस्थायी रूपमा अनुपलब्ध

व्यापार निरन्तरता व्यवस्थापन 

तपाईंको संगठनको लचिलोपन सुधार गर्न को लागी एक परिचय। 

अस्थायी रूपमा अनुपलब्ध

ACT जागरूकता ई-शिक्षा 

 यो कोर्स काउन्टर टेररिज्म नागरिक बन्न चाहने जो कोहीलाई पनि उपलब्ध छ

कर्मचारी ई-लर्निङको लागि NCSC साइबर सुरक्षा 

 राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको ई-लर्निङ प्याकेज 'टप टिप्स फर स्टाफ' अनलाइनमा पूरा गर्न सकिन्छ।