top of page

आपतकालीन सम्पर्कहरू

द्रुत सन्दर्भ आपतकालीन र जानकारी सम्पर्कहरू

Age UK logo

उमेर यूके

कला निर्देशक

Image of woman in blue and white striped top

क्रिटिकल इन्सिडेन्ट चपलेन्सी सेवा

कला निर्देशक

Image of woman in blue and white striped top

वायु खोज दक्षिण पूर्व

कला निर्देशक

cruse bereavement care logo

क्रूज बेरेभमेन्ट केयर

कला निर्देशक

British Red Cross logo

ब्रिटिश रेड क्रस

कला निर्देशक

Age UK logo

आपतकालीन सहायता

कला निर्देशक

Citizens advice bureau logo

नागरिक सल्लाह ब्यूरो

कला निर्देशक

HM Coastguard badge

एचएम कोस्टगार्ड

कला निर्देशक

999 in text

अाकस्मिक सेवाहरू

९९९ मा कल गर्नुहोस्

environment agency logo

वातावरण एजेन्सी

०३७०८ ५०६ ५०६

Kent Police badge

गैर-आकस्मिक प्रहरी

101 मा कल गर्नुहोस्

uk power networks logo

युके पावर नेटवर्कहरू

०८४५ ६०१ ४५१६

NHS logo

NHS

111 मा कल गर्नुहोस्

uk power networks logo

पावर कट

०८०० ३१ ६३ १०५

box showing anti-terrorist hotline number 0800 789321

आतंकवाद विरोधी हटलाइन

0800 789 321 मा कल गर्नुहोस्

met office logo

मेट अफिस

metoffice.gov.uk

bottom of page