top of page

के हुन्छ भने?

यो कस्तो प्रकारको आपातकालीन हो?

तपाईं वा तपाईंका प्रियजनहरूले सामना गर्न सक्ने केही परिस्थितिहरूको बारेमा सोच्नको लागि केही समय लिनुहोस्, हाम्रो व्यावहारिक सल्लाह पालना गर्नुहोस् र अझ राम्रोसँग सुसज्जित बन्नुहोस्, यदि तपाईंसँग अप्रत्याशित घटनाहरू भएमा।

आफ्नो समुदायको लचिलोपन योजनामा संलग्न हुनुहोस्

तपाईंले आफ्नो स्थानीय समुदायलाई आपतकालिन अवस्थाहरूको लागि तयारी गर्न कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनी पत्ता लगाउनुहोस्  हाम्रो समुदाय लचिलोपन पृष्ठ भ्रमण गरेर।

bottom of page