top of page

आपतकालिनको लागि तयारी गर्दै

सल्लाह र मार्गदर्शन

तपाईंले सामना गर्न सक्नुहुने प्रत्येक आपतकालिनको लागि योजना बनाउन असम्भव छ, तर त्यहाँ केहि सरल चरणहरू छन् जुन तपाईंले अप्रत्याशित घटना भएमा सकेसम्म तयार रहन पालना गर्न सक्नुहुन्छ।  

आकस्मिक अवस्थाको लागि तयार हुन मद्दत गर्न तपाईंले गर्न सक्ने पाँच कुराहरू:

यसले केही मिनेट मात्र लिन्छ, तर जीवन बचाउन सक्छ

के आवश्यक छ  तपाईलाई एक मा चाहिन्छ  आपतकालीन?

आपतकालीन अवस्थामा अरू कसलाई तपाईंको मद्दत चाहिन्छ?

के गर्ने र सही मद्दत कसरी प्राप्त गर्ने भनेर जान्नुहोस्

द्रुत सन्दर्भ आपतकालीन र जानकारी सम्पर्कहरू

bottom of page