अपरेशन बार्टन

यस ग्यालेरीले फेब्रुअरीमा मैडस्टोनमा बहु-एजेन्सी अपरेशन बार्टन सर्ज परीक्षण कार्यक्रमबाट छविहरूको चयन देखाउँछ।

छविहरू प्रयोग गर्न नि: शुल्क छन्, तथापि कृपया तपाईंले केन्ट खोज र उद्धार प्रकाशित भएको स्थानमा क्रेडिट गर्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।